Konsultācijas finanšu piesaistē

Konsultācijas finanšu piesaistē

Mūsu pieredzējušie speciālisti sniegs Jums konsultācijas par finansējuma piesaisti Jūsu uzņēmuma un saimniecības attīstībai. Palīdzēsim Jums apzināt Jūsu finansējuma izlietojuma mērķim atbilstošākos finansējuma piesaistes avotus un plānus.

1. Finansējuma piesaistes pakalpojumi.

 • Banku finansējums;
 • Riska kapitāla finansējums;
 • Privāto investoru finansējums.
   

2. Lauksaimniecības uzņēmumu pirkšana, pārdošana un apvienošana.

 • Konsultācijas par pārdošanas vai ieguldījuma iespējām;
 • Potenciālo projektu atlase un izpēte;
 • Nepieciešamo aprēķinu un materiālu sagatavošana;
 • Biznesa vērtējumu nodrošināšana;
 • Darījuma procesa vadība.

 

3. Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste.

 • Konsultācijas par pieejamajām struktūrfondu un valsts atbalsta programmām;
 • Biznesa plāna un finanšu prognozes izstrāde;
 • Projekta iesniegšana un tālākā procesa vadība.

 

4. Lauksaimniecības zemes un meža īpašumu pārdošana.

Jums piederošās lauksaimniecības zemes vai mežu īpašumu pārdošana par augstākajām cenām Latvijā.

 • Lauksaimniecības zemes;
 • Neizstrādātus mežus, kā arī daļēji un pilnībā izstrādātus mežus;
 • Jaunaudzes, izcirtumus;
 • Cirsmas un to izstrādes tiesības.

Mēs ticam, ka lauksaimniecības nozarei ir liels potenciāls, tāpēc lauksaimniecības uzņēmumiem dažkārt ir nepieciešama palīdzība, lai sekmētu turpmāko izaugsmi. Mūsu komandā ir speciālisti ar ilggadēju pieredzi finansējuma piesaistes jautājumos, kas sniegs profesionālu atbalstu, par prioritāti izvirzot Jūsu intereses.
BaltuVet vadītājs Vilnis Krauze

Vai Jums ir nepieciešama konsultācija par finansējuma piesaisti?
Sazinieties ar mums!
Atpakaļ
Sūti mums ziņu!