Feedback

Mēs priecāsimies uzzināt Jūsu viedokli par produktu kvalitāti un pakalpojumu sniegšanu.

Pievienot atsauksmi
Iveta Drukovska, veterinārārste, SIA "Saldus Druva"
X-Zelit produktu mēs sākām lietot no pagājušā gada novembra un lietojam vēljoprojām. To pievieno cietstāvošo govju barībai 2-3 nedēļas pirms govju atnešanās. Agrāk vecākās govis bieži slimoja ar piena trieku, nācās pat likvidēt. Tagad droši var apsēklot arī 5. un 6. laktācijas govis. Nav problēmu pēc atnešanās, govīm ir laba apetīte, piena triekas praktiski vairs netiek novērotas. Esam apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem – visvairāk priecājos par to, ka govis pēc atnešanās ir daudz enerģiskākas, labāk ēd un līdz ar to mazāk slimo. Tādas lielas saimniecības speciālistam tas ir ļoti svarīgi, jo tad ir mazāk darba. Govis pēc dzemdībām ir īpaši jūtīgas, tāpēc arī nepieciešama ļoti ātra un prasmīga rīkošanās. Ja pārāk daudz slimo dzīvnieku – dažreiz tīri fiziski, nav iespējams laikus sniegt palīdzību. Taču šis redzamākais ieguvums ir tas, ka pieckārtīgi ir samazinājušies izdevumi par medikamentiem pēcatnešanās grupā. Ja iepriekš katrai otrai gotiņai tika lietoti kalcija preparāti uzreiz pēc dzemdībām, tad šobrīd to darām tikai katrai desmitai. Naudas izteiksmē tā ir nopietna ekonomija. Izslaukums arī pieaudzis. Ja saimniecībā ir augstražīgi dzīvnieki, tad izslaukumu kāpināt ir vēl vairāk sarežģīti, to zina visi un šeit mums ir tas izdevies. Agrāk “Saldus Druvā”, lai novērstu kalcija deficīta izraisītās problēmas, X-Zelit vietā tika lietoti anjonu sāļi. Līdz šim, kamēr Latvijā neienāca X-Zelit, anjonu sāļu metode bija pats modernākais paņēmiens. To neizvēlējās daudzi, jo ar anjonu metodi jāmāk strādāt. Vajadzīgs ēdinātājs, savs speciālists, kas visu laiku rēķina un pielāgo anjonu devu. Pasaulē anjonus lieto un lieto ļoti plaši, Latvijā - tikai labākās saimniecības, kas apzinājās, cik svarīgi ir pasargāt govis no pēcdzemdību perioda problēmām. Tagad anjonu saturošos produktus nomaina X-Zelit – kalcija jonu blokators, jo šī ir ģeniāli vienkārša un uzticama metode. Lietojot X-Zelit produktu savā saimniecībā, pārliecinājāmies, ka tas ir ļoti vienkārši un rezultāti “Saldus Druvā” runā paši par sevi. Un es ieteiktu arī citām saimniecībām izmēģināt šo produktu.
Daiva Moroza, SIA "Lielmežotne"
Par šo produktu X-Zelit, mums viņu ieteica barības konsultante Antra Gražule, kura mums ir jau ļoti ilgus gadus, mūsu gotiņām taisa receptes pēc kā mēs viņas barojam un ēdinām, un lutinām. Un tad bija tāds mirklis, ka Antra teica – nu ir pienācis laiks jums izmantot šo – tagad un tūlīt. Produkts ir jāsāk gotiņām dot 14 dienas pirms atnešanās. Produkts tiek iejaukts gatavajā maisījumā, bet mūsu gadījumā – mēs viņu beram ar rokām. Katrai gotiņai ir pus kilograms – tas ir ļoti vienkārši, paņem litru, katrai gotiņai pa litram izberam uz barības galda. Un tā viņas arī savu devu, savu porciju dabū. Izēdinot X-Zelit, ir ļoti daudz labu lietu. Pirmkārt, samazinās izdevumi, jo nav piena trieku, nav placentas aiztures, gotiņa pēc dzemdībām sāk ēst ļoti laicīgi un apēd savu devu, kas viņai ir paredzēta. Ietaupījumi, loģiski, ir uz to, ka govis neslimo, ka gotiņa ir vesela. Un ja govs ir vesela, tad arī saimnieks ir priecīgs, saimnieka naudas maks ir mazliet biezāks, jo viss rit savu gaitu, nu jau ir trešais mēnesis un turpināsim mēs noteikti. X-Zelit es ieteiktu visiem zemniekiem, kuriem ir gotiņas, kuri rūpējas par savu gotiņu veselību. Šis produkts tiešām strādā. Jebkurš, kurš izmēģinās, tas sapratīs, ka ir ok. Un paldies Baltu Veterinārijai, kuri ieveda šo produktu, kuri tirgo, kuri viņu reklamē. Nu jā – ar viņiem ir jāstrādā!
Aiva Gailuma, veterinārārste, SIA "Agro - Kaķenieki"
Pirms mēs sākām lietot X-Zelit, galvenās problēmas bija pēcdzemdību temperatūras, pēcdzemdību metrīti, lielai daļai govju tika novēroti arī mastīti, procentuāli daudz, salīdzinot ar pēc X-Zelit lietošanas procesu, bija novērojamas klīniskas piena triekas, placentu aiztures, subklīniskas piena triekas, attiecīgi pēc X-Zelit lietošanas, es personīgi kā speciālists pamanīju, ka tādas problēmas, kā klīniskas ketozes, klīniskas piena triekas, gulēšanas, apgrūtinātas dzemdības ir krietni, krietni mazāk un ko pēc tam veicot arī statistikas datos varēja redzēt, ka X-Zelit produkts būtiski ietekmē govju veselību, atnešanos – atnešanās bija daudz vieglāka, govīm bija maksimāli mazāk vajadzīga cilvēku palīdzība, nu teiksim, dzemdēšanas procesā, pēc atnešanās govis bija veselīgākas, viņas labāk ēda, viņas bija aktīvākas, viņas ātrāk varēja atgriezties piena ražošanas procesā. Mūsu saimniecībā “Kaķenieki”, pēc veiktā pētījuma, analītiskās statistikas mēs secinājām, ka pētījuma laikā atnesās 109 govis, no kurām pēcdzemdību gulēšanu, klīnisku piena trieku nenovēroja nevienai, mūsu galvenā problēma pirms tam bija pēcdzemdību metrīti un šajā pētījuma laikā mēs secinājām, ka klīnisku gulēšanu, klīnisku ketožu, pēcdzemdību metrītu, placentu aizturu praktiski nebija. Līdz ar to, manuprāt, es kā speciālists sapratu, ka mums bija daudz mazāk darba, mums bija daudz mazāk darba arī kā apkalpojošajam personālam dzemdību palīdzībā, man kā veterinārārstam līdz ar to arī bija mazāk, teiksim, klīnisku saslimšanu un ārkārtas gadījumu uz kuriem bija jābrauc. Es noteikti ieteiktu X-Zelit pamēģināt un lietot arī citām saimniecībām, it īpaši lielām saimniecībām, kurām ir intensīva atražošana, jo tas viennozīmīgi atvieglo speciālista darbu, darbinieku darbu un arī govis jutīsies labāk!
Inga Jurēvica, ZS "Madaras"
Mums bija vairāk tieši tādas pēcdzemdību gulēšanas. Mums kaut kur nesas apmēram 20 govis mēnesī un vienreiz, divreiz mēnesī mums bija akūtas piena triekas. Viena, divas pa mēnesi tādas gadījās – varbūt retāk, varbūt biežāk, ka govs jau saslimst tad, kad viņa ir slaucamo govju grupā, jau kopējā grupā iedzīta. Tad vēl ar hipokalcēmiju bija tādas problēmas kā nometekļa aizture un vēl viena problēma bija apslēptās hipokalcēmijas, bija tādas nevis akūtas, bet mazāk ēda un iedzīvojās jau blakus saslimšanā – ketozē. Un vēl viens tāds aspekts bija, ka govis nav pietiekoši spēcīgas ar to hipokalcēmiju un viņām ātrāk izslīd kājas un rodas gūžas kaula izmežģījumi, kas praktiski ir letāla diagnoze govīm. Lai to risinātu, mēs sākām lietot preperātu X-Zelit un šobrīd viņš ir iegājis mūsu ikdienā! Mēs vairs par tādām hipokalcēmijām īpaši neuztraucamies. Kalcija saistītās problēmas ir nu ļoti jūtami, nu uz 90% mazinājušās. Tagad mēs X-Zelit lietojam jau vairāk kā pus gadu. Pirmos mēnešus mēs uzskaitījām visus saslimšanas gadījumus, salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, bet tagad mēs tā vienkārši esam sapratuši, nē – tas strādā! Kā sākām lietot X-Zelit, nav bijusi neviena klīniska piena trieka – tā tas arī ir. Nav bijusi neviena tāda pēc tam apgulšanās no kalcija trūkuma slaucamo govju grupā. Būtiskākais ieguvums no šī produkta ir tāds, ka govis mazāk slimo. Katra saslimusi govs prasa no saimnieka ļoti daudz enerģijas un ļoti daudz laika un daudz negatīvu pārdzīvojumu. Tāpēc vien es nebaidītos ieteikt šo produktu arī citiem!
ZS "Caunītes"
Kādēļ sākām lietot X-Zelit? Saimniecībā piena triekas profilaksei bijām iepriekš jau izmantojuši dažādus produktus gan anjonu sāļus, gan mēģinājuši strādāt ar maksimāli zemām kālija normām barības devā, efekts bija, bet jebkurā gadījumā mums sistemātiski bija vismaz viens klīnisks piena triekas gadījums mēnesī. Baltu Veterinārija ieteica izmantot X-Zelit. Nu jau mēs viņu lietojam pusotru gadu. Rezultātus varētu raksturot kā ļoti labus. Pusotra gada laikā mums bijuši tikai 3 klīniski piena triekas gadījumi un pirmpieņu grupās ir ievērojami samazinājies metrītu skaits. Tās ir divas galvenās lietas, ko es varu būtiski uzsvērt no problēmām, kas mums ir samazinājušās saimniecībā. Citu milzīgu problēmu līdz šim nav bijis. X-Zelit mēs lietojam pirmsatnešanās grupā. Mums šīs govis ir atsevišķi nodalītas atsevišķā grupā ar atsevišķu barības devu, 20 dienas pirms atnešanās vienkārši pievienojam barības maisījumam. Lietojam ieteikto apjomu – 500 g uz govi dienā. Govīm, ja iekļauj X-Zelit barības maisījumā, pret šo produktu nekādu iebildumu nav, viņas ēd ļoti labi un nav viņam specifiskas smaržas un garšas. Šajā periodā, kurā mēs esam lietojuši X-Zelit, mums ir ievērojami samazinājušās izmaksas uz veterinārajiem līdzekļiem, kas nepieciešami gan metrītu ārstēšanai pirmpienēm, gan hipokalcēmijas ārstēšanai un profilaksei nepieciešamie līdzekļi. X-Zelit varu ieteikt citām saimniecībām, viņš noteikti darbosies pie noteiktiem, specifiskiem apstākļiem, ja saimniecībā tiks nodrošināts normāls komforta un menedžmenta līmenis arī citos dzīvnieka dzīves posmos ne tikai pirmsatnešanās grupā.
Inese Strode, ZS "Laduži"
Mūsu saimniecībā X-Zelit produktu lieto jau 7 mēnešus. Ir krietni uzlabojies govju veselības stāvoklis pēc atnešanās, samazinājušas piena triekas. X-Zelit produktu pievienojam cietstāvošo govju grupas barībai 2-3 nedēļas pirms atnešanās. Manuprāt, vislielākais ieguvums ir tas, ka nav šo klīnisko piena trieku gadījumu, kas vienmēr rada milzu uztraukumu saimniekam, tāpēc, ka govs var nobeigties, ja to laikus nepamana. Otrs kā redzams no rezultātiem – pilnībā izpaliek dzemdību sarežģījumi, kas parasti ir ļoti nepatīkami un saistās ar milzīgu fizisko piepūli, kad tiek sniegta palīdzība dzemdētājai. Bez tam – jo mazāk nākas iejaukties dzemdību procesā, jo mazāk dzemdību ceļu iekaisumu - arī šis parametrs ir ievērojami uzlabojies. Bez tam ir uzlabojusies govju ēstgriba un tas ir arī teicami, jo ja govs pēc atnešanās labi ēd – problēmu ir daudz mazāk. Mēdz sacīt – govij piens uz mēles!
ZS Mežmaļi
Ļoti vēlamies izcelt Melkfett, 5L (Schopf). Šis tesmeņa kopšanas līdzeklis lieliski pasargā no apkartējās vides ietekmes (sals, vējš). Šogad, sākoties dunduru laikam, zirgiem esam iegādājušies Fly away Bremsen Stop 500ml (Schopf). Pirmais iespaids par šo līdzekli ir ļoti labs. Uzpūšot to, var redzēt, ka zirgi mierīgāk ganās un dunduru "mākonis" ap viņiem ir mazāks.
ZS Virpotāji
PANTO MINERAL R 524 - palīdz uzturēt labu tesmeņa veselību, līdz ar to mūsu saimniecībā ir samazinājies somatisko šūnu skaits pienā. ZS Virpotāji
ZS Purgaiļi
Tā kā pagaidām pasūtam tikai Biogrom bioloģisko raugu, tad varam teikt – ļoti labs, palielinās izslaukums, kā arī sakārtojas gremošana un vēdera izeja.
ZS Katrīnkalns
Panto 524 piedeva gotiņām - pacēlās izslaukums, gotiņas kļuva aktīvākas un arī papildus tam tika dots arī Biogrom raugs, kas kopā strāda kā tandēms.
Jānis Ruzaiķis
Panto Potent Trio - sāku dot gotiņai jau pirms atnešanās, kā arī pēc tam un rezultāts ir ļoti labs, acīmredzams - govis ir enerģiskākas, nav sagurušas, kā arī pēc atnešanās nav jāpotē papildus kaļķis. Ļoti labs produkts.
ZS Skaistas
Panto MS 10/40 - audzēju tikai nobarojamos rukšus un jau gadiem izmantoju šo piedevu. Varu pateikt tikai to labāko - rukši aug, ir veselīgi.
ZS Vangas
Gribētu izcelt dezinfekcijas līdzeklī Mistal Litter, kurš tiešām ir ļoti efektīvs līdzeklis. Bēru gotiņām stāvvietās zem tesmeņiem, tām kurām tecēja piens un bija problēmas ar pupiem, vairs nebija ne iekaisumi, ne problēmas, ārstējošs vārda tiešā nozīmē.
Iveta Mežiņa
Govju papildbarība Repro Plus - govīm, kurām ir klusā meklēšanas, lietojot šo produktu, sākas riktīga meklēšanās, aktīvi sāk izdalīties gļotas. Un tām gotiņām, kuras ilgstoši nemeklējas, sākas intensīva meklēšanās.
Andris Petuhovs
Panto R60 - šo produktu lietojot acīmredzami gotiņām ir pacēlies izslaukums, ļoti labi ēd un pat nepacietīgi gaida, kad iedos nākamo porciju. Labāks veselības stāvoklis govīm, nekādu slimību.
Pūgu mājas
Panto L92 aitu bļodas – aitas neslimo, ir veselīgas, patīk, izlaiza visu.
Dace Brasliņa
Panto Mineral R93 laizāmie spaiņi - tie govīm dod enerģiju, vajadzīgo kalcija daudzumu ganīšanās periodā. Teļu kvalitāte ir acīm redzami uzlabojusies.
ZS Sprīdīši
Panto Mineral R93 - liellopi labi laiza un nav nepieciešams papildus citus dot.
ZS Sporas
Panto Pansen Start - teļiem šī barība ļoti garšoja.
PS Skujāni
Laizāms minerālvielu spainis liellopiem Panto Mineral R94, piemērots bioloģiskajām saimniecībām. Ērti izmantojams.
ZS Andžaki
Panto Mineral R94 bioloģiskais lietojam visu gadu , nav sarežgījumi ar minerālvielu un vitamīnu trūkumu, neslimo.
Baiba Šķerbakova
Panto Mineral R 64 - uzlabojas somatisko šūnu problēma, govis bija ļoti pateicīgas par šo ieguvumu.
Ellada Kazašvili
Esmu ļoti apmierināta ar BaltuVet produkciju, īpaši, ar sāls blokiem, kurus pasūtu regulāri. Bloki stāv ganībās, bet nekad neesmu manījusi, ka pēc lietus mainītos to kvalitāte. Un pats galvenais- zirgiem garšo!
Linda Ansone, veterinārārste
Ar BaltuVet sadarbojos jau vairākus gadus! Man ļoti patīk, ka viņi vienmēr ir sasniedzamā attālumā. Ir ļoti labs kolektīvs, vienmēr draudzīgs un atsaucīgs, labs serviss. BaltuVet piedāvā dažādus interesantus produktus gan zirgiem, gan mazajiem dzīvniekiem! Esmu ļoti apmierināta ar sadarbību!
Jānis Otikovs, ZS Lauki
Esmu pateicīgs jūsu firmai, par uzmanību, ko veltāt zemniekiem. Jūs sniedzat telefoniskas konsultācijas un ziņas par jaunākajiem produktiem, piedāvājat piemērotas minerālo barību piedevas, un palīdzat risināt radušās problēmas. Visvairāk sadarbībā patīk tas, ka ir laipns, uzmanīgs, ātrs apkalpes serviss, droša un uzticīga pasūtījuma piegāde, liels preču klāsts, izdevīgi apmaksas termiņi. Varu ieteikt Panto Wisan Raps, kurš ir labvēlīgs gremošanas traktam liellopiem, it īpaši derīgs slaucamajam govīm ar augstu ražību, kas veicina piena pieaugšanu. Tas veicina labāku ēstgribu un barības sagremošanu.
Rota, ZS Biņģeļi
Esmu sajūsmā par Biogrom dzīvo raugu. Iepriekš nekad nebija lietojusi un govis sākumā negribēja īsti ēst, bet pēc tam pierada.Piena izslaukums ir paaugstinājies, govis ir aktīvas, meklēšanās un apsēklošanas rādītāji ir labi.Teļiem ļoti garšo Panto Ibeka Ideal 40 starterbarība. Kad ieber, ēd pilnām mutēm, grūstīdamies.
Mārtiņš Ozols, ZS Rudeņi
Lai novērstu problēmas ar elpošanas slimībām un pastriprināto mitrumu saimniecībā, izvēlējāmies Olmix produktu Mistral Litter. Lietojam to jau vairāk kā pus gadu un šīs problēmas ir ievērojami samazinājušās. Papildus izmantojam arī tādus produktus kā Mistral Tox+ un Mistral Feed. Pēc pozitīvas pieredzes, iesaku arī citiem šos Olmix produktus!
Kristaps Svīķis, SIA "Diļļu sēta"
Ļoti iepriecina piedāvājums un cena, kā arī atsaucīga menedžere, kas vienmēr iepazīstina ar jaunumiem. Patīk, ka informācija pieejama arī sociālajos tīklos un īpašie piedāvājumi sms. Patīk elastīgais apmaksas termiņš un ļoti operatīvas piegādes. Pašlaik iegādājos un esmu ļoti apmierināts ar produktiem - Panto, Mistral un gliemežvākiem. Līdz šim pietiekoši neilgā laikā uzņēmums ir ieviesis uzticību. Produkcija vienmēr ir pieejama un labas kvalitātes. Patīkami sadarboties, jo vienmēr tieku informēts par jauniem, sev aktuāliem un nepieciešamiem produktiem.
Evija Tālberga, Z/S "Kalni"
Bildē ir viens no tiem 5 teliņiem, kuram, kā apgalvoja ārsti, ir locītavām saites pārāk īsas, t.i. neattīstītas. Pēc nedēļas ar jūsu produktu Veyx B-Phos (subkutāni 1ml pārdienās) viņš stāv, kā teļam pieklājas, uz visiem 4 nadziņiem! Tā sajūta, ka Jūs esat zvana attālumā ir kas līdzīgs apdrošināšanai vai 112. Ir drošības sajūta, jo zinu, ja vajadzēs, Jūs uzklausīsiet un, ja spēsiet, palīdzēsiet.

Ielādēt vēl

Message us!